Contact rapid

0771 055 773

E-mail

office@voiaj4all.ro

E-mail

office@voiaj4all.ro

Politica de confidentialitate


Despre noi


Acest site web (denumit în continuare „site-ul Voiaj4all Global”) este operat de Voiaj4all SRL (denumit în continuare „Voiaj4all” sau „noi”). Voiaj4all este înregistrată în România, cu sediul in Bucuresti. Detaliile de contact le puteti regasi la sectiunea dedicata de pe aceasta pagina de web.
Voiaj4all SRL, în calitate de operator de date, în conformitate cu Regulamentul UE privind protecția datelor cu caracter personal 2016/679, se angajează să respecte prevederile legale din Regulamentul UE nr. 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene privind protecția persoane fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a persoanelor, circulația acestor date și abrogarea Directivei 95/46 / CE, datele cu caracter personal fiind prelucrate strict pentru o bună prestare de servicii, respectând confidențialitatea acestora.
Prin utilizarea acestui site web, sunteți de acord cu colectarea, utilizarea și dezvăluirea informațiilor dvs. personale în conformitate cu această politică.
Vă informăm că Voiaj4all a luat măsurile de securitate tehnică și organizațională concepute pentru a proteja datele personale ale persoanelor vizate împotriva pierderilor accidentale, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat.
Dacă nu consimțiți la colectarea, utilizarea și dezvăluirea informațiilor dvs. personale, astfel cum este prevăzut în această Politică de confidențialitate, vă rugăm să vă abțineți de la vizitarea acestui site.

Informatii generale despre politica de confidentialitate si GDPR


„Date cu caracter personal” (Baza prevederile GDPR) reprezinta orice informatie privind o persoana fizica identificata sau identificabila („persoana vizata”).
             O persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.
         Prelucrarea datelor cu caracter personal inseamna orice operatiune, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea prin transmitere, diseminare sau in orice alt mod, alaturarea ori combinarea, blocarea, stergerea sau distrugerea acestor date.


Drepturile persoanelor carora li se prelucreaza datele
           
•    Dreptul la informare am scris mai sus, deorece informarea este obligatie a operatorului de date;
•    Dreptul de acces inseamna ca persoana vizata are dreptul de a obtine o confirmare din partea operatorului ca prelucreaza sau nu datele cu caracter personal care o privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la informatii privind modalitatea in care sunt prelucrate datele.
•    Dreptul la portabilitatea datelor se refera la dreptul de a primi datele personale intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
•    Dreptul la opozitie vizeaza dreptul persoanei vizate de a se opune prelucrarii datelor personale atunci cand prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau cand are in vedere un interes legitim al operatorului. Atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizata are dreptul de a se opune prelucrarii in orice moment.
•    Dreptul la rectificare se refera la corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate.
•    Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) inseamna ca persoana vizata are dreptul de a solicita sa i se sterga datele cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; persoana vizata isi retrage consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; persoana vizata se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale; datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale.
•    Dreptul la restrictionarea prelucrarii poate fi exercitat in cazul in care persoana vizata contesta exactitatea datelor, pe o perioada care permite operatorului verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegala, iar persoana se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea; in cazul in care operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; in cazul in care persoana s-a opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei respective.

Ce informații colectăm

Pe site-ul nostru, informațiile colectate vor depinde de care dintre serviciile noastre le utilizați. Majoritatea serviciilor noastre nu necesită nicio formă de înregistrare, permițându-vă să vizitați site-ul nostru fără să ne spuneți cine sunteți. Cu toate acestea, unele dintre ele pot solicita să ne furnizați informații personale. În aceste situații, tipul de informații personale solicitate va include, în general, dar nu ar trebui limitat la numele, adresa poștală, adresa de e-mail sau numărul de telefon.

Utilizarea informatiilor

Folosim informațiile despre dvs. în următoarele moduri:

•    pentru a vă asigura că conținutul de pe site-ul nostru este prezentat în cel mai eficient mod pentru dumneavoastră și computer
•    pentru a vă oferi informații, produse sau servicii pe care le solicitați de la noi sau pe care le considerăm că pot fi de interes pentru dvs., în cazul în care ați consimțit să fiți contactați pentru astfel de scopuri
•    pentru a vă procesa solicitările și anchetele
•    Nu vom vinde, împărtăși, transfera sau folosi informațiile pe care le colectăm pe acest site web în alte scopuri decât cele menționate mai sus.
•    Pentru a va putea transmite cu caracter regulat informări pe e-mail, prin newsletter-ul nostru la care aveți posibilitatea de a vă înscrie.

Cum colectăm informațiile dvs. personale

Informațiile vor fi colectate și stocate cu bună credință, în mod proporțional, în scopurile indicate mai sus și cu măsurile tehnice și organizatorice corespunzătoare, în conformitate cu stadiul tehnicii, riscurile reprezentate de prelucrare și natura datelor protejat.

Dezvăluirea informațiilor

Putem dezvălui informațiile dvs. personale altor agenți aeronautici din întreaga lume sau terților care acționează pentru sau în numele nostru. Acestea sunt obligate să trateze informațiile numai în scopul pentru care sunt furnizate și în conformitate cu prezenta Politică de confidențialitate.

De asemenea, putem dezvălui informațiile dvs. către o terță parte dacă ni se solicită acest lucru din cauza unei legi aplicabile, a unei ordonanțe judecătorești sau a unei reglementări guvernamentale, sau în cazul în care o asemenea divulgare este necesară altfel în sprijinul oricărei investigații sau proceduri penale.

Transfer de date în străinătate

Informațiile transmise la noi pot fi transferate și procesate în scopurile descrise mai sus în locații din afara țării în care vizitați acest site web, incluzând potențial țări care nu necesită un nivel adecvat de protecție pentru datele dvs. personale în comparație cu cele furnizate în dvs. țară. Acceptând această Politică de confidențialitate, dați acordul transferurilor descrise în această secțiune.

Link-uri

Website-ul nostru poate conține, din când în când, link-uri către și de pe site-urile partenerilor nostri, agenții de publicitate și afiliați. Dacă urmați un link către oricare dintre aceste site-uri web, vă rugăm să rețineți că aceste site-uri web au propriile lor politici de confidențialitate și că nu acceptăm nicio responsabilitate sau răspundere pentru aceste politici. Vă rugăm să verificați aceste politici înainte de a trimite date personale pe site-urile web.

Cookies

Site-ul nostru utilizează cookie-uri pentru a vă distinge de alți utilizatori ai site-ului nostru web. Cookie-urile sunt fișiere text plasate pe computerul dvs. pentru a colecta jurnalul de internet standard pe informații și comportamentul vizitatorilor. Informațiile sunt utilizate pentru a urmări utilizarea de către vizitatori a site-ului web pentru a întocmi raporturi statistice asupra activității site-ului. Acest lucru ne ajută să vă oferim o experiență bună atunci când navigați pe site-ul nostru și ne permite, de asemenea, să îmbunătățim site-ul nostru. Vă rugăm să rețineți că unele funcții ale site-ului nostru web nu pot funcționa dacă eliminați cookie-urile din browser. Pentru informații detaliate despre cookie-urile pe care le folosim și scopurile pe care le utilizăm, puteți consulta politica noastră privind cookie-urile.

Dreptul de acces, corectare și obiecțiune

Aveți dreptul să ne solicitați informații despre ce tip de date personale ați colectat online. De asemenea, puteți solicita ca datele dvs. să fie rectificate sau șterse, conform cerințelor legii aplicabile. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne contactați folosind detalii în secțiunea de contact de mai jos.

Schimbări

Putem revizui această politică de confidențialitate în orice moment, modificând această pagină. Este de așteptat să verificați această pagină din când în când pentru a lua la cunoștință orice modificări pe care le facem. Politica de confidențialitate publicată pe site-ul nostru web este actualizată.

Contact

Dacă aveți întrebări sau doriți să vă exercitați drepturile în conformitate cu legislația aplicabilă, cum ar fi ce tip de date cu caracter personal au fost colectate, ne puteți contacta trimițând un mail la următoarea adresă dedicata in acest scop: gdpr@voiaj4all.ro
Celelalte detalii de contact pot fi regasite in sectiunea special dedicate de pe aceasta pagina de web.